Legenda o lásce - část 7.

Vložil: Nell22 dne červen 15, 2016

1

0

2000


Kategorie: Vlastní příběhy od fanoušků

Hlavní síň byla prázdná až na Igrid klečící před oltářem a tiše promlouvající k sestře. Hvězdná záře naplňovala celou síň, tak nabitá emocemi ta chvíle byla. Niall cítil Lettin smutek a beznaděj každou částí své bytosti. Vyčítala si, že sestře svým odchodem tolik ublížila, a teď jí ani nedokáže poskytnout jinou útěchu, než letmé pohlazení vánku po tváři. Nic se na tom však změnit nedalo, a tak, když vstoupil Niall s bojovnicí Melissou, pocuchala sestře vlasy a pak obrátila svou pozornost k té, která tolik vyvedla dívku z rovnováhy.

*******

Melissa již za svůj život viděla mnohé. Zažila bolest, jež by některé slabší dokázala zavést za hranice šílenství, viděla hrůzy válek, i Mamonova řádění, které se jí nesmazatelně vryly do paměti, ale ještě nikdy snad neviděla nic tak krásného. Když vstoupili do síně, hvězdná záře ji téměř oslepila a vír emocí hrozil strhnout ji do svého středu. Díky svému výcviku se však dokázala té divoké řece ubránit a oči, po chvíli, magické záři přivykly. Cítila, jak se vír energie přesouvá od klečící dívky směrem k nim a zkoumá ji. Nehnutě stála a v duchu se modlila, aby tím prazvláštním testem prošla. Netušila proč, ale věděla, že je to pro ni velice důležité. Po chvíli, která se zdála nekonečnou, ji prostoupila prazvláštní radost a od srdce do celého těla se jí rozlilo příjemné teplo. Pochopila, že žena – hvězda je spokojená. /levně si vydechla a s očekáváním pohlédla na usmívajícího se Nialla. Ten ovšem hleděl na klečící dívku. „Musíme jít, Igrid. Čeká nás poslední zkouška.“ Promluvil měkce jazykem severských lidí a natáhl ke své švagrové ruku. Ta se pomalu zvedla na nohy, s již klidným výrazem vložila svou drobnou ručku do nastavené dlaně a společně vyšli mezi čekající vesničany.

Vrátili se na rozlehlé prostranství, kde na ni Niall čekal. Kovář opět předstoupil před vesničany a prohlásil souboj za zahájený. Okamžitě k němu přispěchal mladík s mečem ne nepodobným tomu, jež měla Melissa u pasu. Ani ona na nic nečekala a tasila. Srdce se jí svíralo zlou předtuchou a uvědomila si, že nikdy dříve nebojovala tak těžkou bitvu. Stát v souboji proti milované osobě bylo horší než všechny noční můry, které ji kdy soužily. Ale, i kdyby si tisíckrát přála, změnit, co se dělo, nemohla. Byla vyvolená a na ničem jiném nezáleželo tolik, jako na dokončení úkolu, jež jí byl uložen. A tak, s vypětím veškerých sil vyprázdnila mysl a soustředila se pouze na boj. Nepřekvapilo ji, že je vyrovnaný. Niall byl vždy dobrý bojovník a prací v kovárně získal sílu a výdrž. Ovšem ona byla mrštná a mnohem zkušenější.

********

 Vesničané je pozorovali se zatajeným dechem. Schopnosti drobné bojovnice je překvapily. Všem bylo jasné, že získává navrch, a když pak hbitě podrazila kováři nohy a přiložila hrot svého meče k jeho hrdlu na znamení vítězství, tleskali a provolávali jí slávu.

********

Melissa si nakonec vyrovnaný souboj užívala. Vždy stála ráda v boji proti rovnocennému soupeři, navíc, když šlo o přátelský zápas. I přes Niallovi značné schopnosti bylo ovšem po čase jasné, že ona zvítězí. Tento tanec byl ničím, proti bitvám, kterými prošla. Byla sice trochu udýchaná, ale stále plna energie, kdežto z Nialla se řinul pot a jeho pohyby se zpomalovaly. Se sotva znatelným úsměvem naznačila výpad a poté mu hbitě podrazila nohy. Když pak přiložila meč k jeho hrdlu, zalil ji opojný pocit vítězství, který naprosto zatlačil veškeré zlé předtuchy a na tváři se jí usadil spokojený úsměv. Její radost ovšem neměla mít dlouhého trvání.

********

Niall by velice rád ušetřil Melissu té poslední zkoušky, ale věděl, že velké věci vyžadují veliké oběti a tak nemohl konat jinak. I když mu pro ni pukalo srdce bolestí, pozvedl svůj meč a odrazil ten její, lehce spočívající na jeho krku. Tím ji překvapil a tak měl čas odkulit se stranou a vyskočit na nohy. „Tohle není konec, Mel, to ti muselo být jasné.“ Promluvil drsným hlasem prostým slitování. „Ty víš, co musíš udělat. Hluboko v srdci to víš celou dobu. Splň zkoušku, jinak hvězdnou zbroj nezískáš a odsoudíš tím tento svět k záhubě!“ Bylo těžké pozorovat, jak jí oči tmavnou pochopením a posléze bolestí. „Nialle…“ pokusila se slabým hlasem protestovat, ale mladý muž jí neponechal možnost. Se zuřivostí býka se na ni vrhl a nutil ji bránit se, nebo zemřít. Melissa už neměla jinou možnost, než dokončit to, co začala, aby mohla splnit úkol, jež jí uložil všemohoucí.

********

Melissa se snažila s tou hrůznou myšlenkou bojovat, ale jak odrážela Niallovi divoké útoky, pochopila, že její vnitřní boj je marný. Již drahnou dobu pouze ustupovala, kryla se, ve snaze popřít skutečnost, že jediná možnost, jak zachránit svět před řáděním Mamona, je zabít Nialla, její životní lásku. Ach Pane! - křičela ve svých myšlenkách, prosím nenuť mě k tomu hrůznému činu! Ale Bůh byl k jejím prosbám hluchý. I Niall byl neústupný, útočil, jako by bojoval s tím nejhorším nepřítelem ze všech a nutil ji bojovat o holý život. A Melissa věděla, že v této zkoušce musí obstát stůj co stůj, protože nebojuje jen o svůj život. A tak se srdceryvným vzlykem vykročila na cestu, na jejímž konci ji čekala jen krev, bolest a smrt. S válečným pokřikem se pustila do boje, zatímco jí po tvářích stékaly slzy. Netrvalo to příliš dlouho než se Niall unavil a ona dostala příležitost. K jejímu velikému smutku se jí ovšem nepodařilo probodnout mu srdce a ukončit jeho život rychle a milosrdně. Niall se s bolestným zasténáním zhroutil na udusanou zem, ale když k němu nešťastná Melissa přiklekla, zjistila, že se usmívá. Pozvedl ruku k její tváři a něžně setřel slzy, které se jí řinuly z očí plných bolesti. Melissa překryla jeho dlaň svojí a neschopna utišit se, plakala nad svou největší ztrátou.

„Ach, Mel. Omlouvám se. Omlouvám se, že jsem tě nikdy nemohl milovat tak, jako jsi ty milovala mě, annwyl. Omlouvám se, že jsem tě nemohl ušetřit této bolesti. Ani nevíš, jak bych rád.“ Jeho hlas byl tichý a chraplavý, jeho řeč často přerušovaly záchvaty bolestivého kašle, ale nezastavil se. To, co měl na srdci, muselo zaznít, než přidá svou sílu a odejde za svou láskou. Než mohl pokračovat dál, rozlehl se bojištěm zoufalý výkřik a v další chvíli k nim přiběhla Igrid. Dívka byla bledá jako smrt, ale oči jí hořely vražednou nenávistí a celé její tělo bylo obklopeno magickou září. Nebýt Nialla, byla by Melissa na místě mrtvá, ale kovář, s pomocí andělů bojovnici zaštítil a magickou ránu odrazil.

„Dost Igrid! Byl bych radši, kdybys tohle neviděla, ale jak vidím, tento den je i tvojí zkouškou.“ Igrid s pláčem klesla na kolena k Niallovu zkrvavenému tělu a počala mu ránu ošetřovat. Jak její slzy kanuly na smrtelnou ránu, magické světlo kolem ní se rozzářilo ještě jasněji a ona s tichým, radostným výkřikem přiložila ruce k ráně a chystala se ji svou nově nabitou mocí vyléčit. Ale Niall ji pevně chytil za zápěstí a odtáhl její ruku od své hrudi. Jediné, co Nialla ještě drželo při životě, byla nutnost vyslovit některé věci. „Omlouvám se ti, Llachar, ale pro mě tvůj dar není. Má oběť byla předurčena, tak jako oběť tvé sestry. Proti takové vůli se nemůže stavět ani sassnach – čarodějka, kterou ses právě stala.“ „Ale já…“ pokusila se Igrid slabě protestovat, ale Niall ji opět zastavil. „Již mi nezbývá mnoho času, Llachar, proto tě prosím, nech zaznít to, co zaznít musí. To co se dnes odehrálo, v tobě odkrylo dar, který ti byl dán. A to – využívat magii tohoto světa. Jsi jednou z prvních sester, ale brzy vás bude víc. Melissa tě jednou odvede za tvými sestrami, aby ses mohla učit. Nikdy nebudeš sama. Prosím, nehněvej se na boží bojovnici, Llachar, to já ji donutil to udělat, není jiná možnost, jak zachránit tento svět. Netruchli pro mě, neboť já jsem šťastný, protože odcházím za svou láskou, Lett.“ Pohladil dívku něžně po tváři a poté opět promluvil k překvapené Melisse. „Byla jsi svědkem zrození jedné z prvních sassnach, Mel a až porazíš Mamona, bude tvým úkolem dovézt ji k ostatním. Ale nyní ti chci poděkovat, cath fach. Díky, že jsi splnila svou zkoušku. Získáváš tím hvězdnou zbroj a mě jsi osvobodila. Nyní mohu odejít za mou láskou, Lett. Ale veř, má malá bojovnice, že s tebou budu stále.“ S těmi slovy, Niall položil zkrvavenou dlaň na Melissino brnění a jeho tělo počalo zářit jako tisíce hvězd na nebi. Poté ochablo a Melissa cítila, jak see kovářova životní síla vlévá do jejího brnění. Myslí jí zazněl známý, milovaný hlas. „I já jsem součástí toho všeho, jsem posledním darem od Pána, poslední částí velkého kouzla, jež využiješ v boji proti démonovi. Nyní jsem tvou zbrojí, cath fach a budu tě chránit.“ Hlas se vytratil, ale ten příjemný pocit v srdci zůstal. Melissa se zvedla od zkrvaveného těla a vykročila k hlavní síni, pro zbraně, které byly po právu její. Nikdo jí nebránil.

 

...

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte jej mezi své přátele:

Komentáře (0)

Prosím registrujte se nebo se přihlašte pro možnost přidávání komentářů